Verenigingsblad De Weegschaal

Haal meer uit je studie en studentenleven!

 • Gratis koffie, thee & cup-a-soup
 • Breed scala aan activiteiten
 • Voorrang op deelname aan de jaarlijkse studiereis
 • De helpende hand bij studie- gerelateerde vraagstukken
 • Geen lid van de vereniging maar vriend van de vriendengroep!

Lid worden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap S.V. CEMENTi

 • MM slash DD slash JJJJ
 • Doorlopende SEPA-machtiging:
  Ondergetekende machtigt “Studievereniging CEMENTi” (hierna: de Vereniging) om de contributie van zijn/haar bankrekening jaarlijks af te schrijven. De contributie bedraagt €15,- Ondergetekende zorgt ten alle tijden voor voldoende saldo. Afschrijving is jaarlijks via incasso naar bankrekeningnummer NL72RABO0323354467. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd voor het einde van het boekjaar bij de ledenadministratie (secretaris@cementi.nl). Opzegging gedurende het boekjaar ontslaat u niet van uw contributieverplichting. U stemt door ondertekening tevens in met de statuten van de Vereniging.
 • Als u het niet eens bent met de afboeking kunt u deze laten terugboeken, neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  De Vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het uitvoeren van activiteiten in het kader van de doelstellingen van de vereniging; (ii) het communiceren met de leden van de vereniging, haar relaties en betrokkenen; (iii) intern verenigingsbeheer, waaronder begrepen het innen van contributies, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontroles.

  Als u vragen of opmerkingen heeft met de betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u zich richten tot het bestuur van de Vereniging door een e-mail te sturen naar secretaris@cementi.nl.

 • Toestemingsverklaring
  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, activiteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we soms foto’s en filmpjes van u op onze website en sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.