Declareren

Heeft u als lid van de vereniging kosten gemaakt die door s.v. CEMENTi gedeclareerd moeten worden? Dan kunt u ons declaratieformulier invullen. Dit formulier kan online ingediend worden door deze te mailen naar penningmeester@cementi.nl (onder documentnaam ‘Declaratieformulier [datum uitgave] [naam rekeninghouder]') tenzij anders met hem of haar is afgesproken.

DISCLAIMER: Het indienen van het declaratieformulier geeft geen garantie op uitbetaling. De huidige penningmeester der s.v. CEMENTi heeft te allen tijde het eindoordeel over het wel of niet uitbetalen van het bedrag. Indien er wordt gekozen om de declaratie af te wijzen dan zal de penningmeester de declarant hiervan op de hoogte brengen via de mail.


Voorwaarden:

  • Het formulier moet naar waarheid en leesbaar ingevuld worden.
    • De foto’s en screenshots die als betalingsbewijzen worden toegevoegd aan het formulier leesbaar en correct zijn. 
    • Facturen moeten bij het online indienen van de declaratie als pdf-bestand worden meegestuurd met de rest van het formulier.
  • Het is mogelijk om meerdere bedragen tegelijk te declareren als de bedragen allemaal vanuit dezelfde begrotingspost moeten worden betaald. 
  • Declaraties kunnen worden ingediend tot en met veertien dagen na de datum van uitgave, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt met de huidige penningmeester.

Indien er vragen zijn over het invullen van het declaratieformulier dan kunnen deze gesteld worden aan de penningmeester. Dit kan onder andere worden gedaan door te mailen naar penningmeester@cementi.nl


Vriendelijke groet,


Lieke Engelbertink | Penningmeester der s.v. CEMENTi

penningmeester@cementi.nl


Declareren

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Declaratieformulier.docx 152.2 kB
Declaratievoorwaarden_2024.docx 16.3 kB

Onze sponsoren