Declareren

Heeft u als lid van de vereniging kosten gemaakt die door s.v. CEMENTi gedeclareerd moeten worden? Dan kunt u ons declaratieformulier invullen. Dit formulier kan online ingediend worden door deze te mailen naar penningmeester@cementi.nl (onder documentnaam ‘Declaratieformulier [datum uitgave] [naam rekeninghouder]') of fysiek door deze ingevuld langs te brengen bij het verenigingshok in Enschede (E0.61) tijdens één van de hokdiensten van de penningmeester, tenzij anders met hem of haar is afgesproken.

DISCLAIMER: Het indienen van het declaratieformulier geeft geen garantie op uitbetaling. De huidige penningmeester der s.v. CEMENTi heeft te allen tijde het eindoordeel over het wel of niet uitbetalen van het bedrag. Indien er wordt gekozen om de declaratie af te wijzen dan zal de penningmeester de declarant hiervan op de hoogte brengen via de mail.

Voorwaarden

  • Het formulier moet naar waarheid en leesbaar ingevuld worden.
    • Indien het formulier online wordt ingediend moeten de foto’s en screenshots die als betalingsbewijzen worden toegevoegd aan het formulier leesbaar en correct zijn. Facturen moeten bij het online indienen van de declaratie als pdf-bestand worden meegestuurd met de rest van het formulier.
    • Indien het formulier fysiek wordt ingediend moeten de betalingsbewijzen tevens leesbaar en correct zijn. Indien fysieke bonnen en facturen worden aangeleverd moeten deze aan het formulier bevestigd worden door middel van een paperclip (niet met een nietje of los).
  • Het is mogelijk om meerdere bedragen tegelijk te declareren als de bedragen allemaal vanuit dezelfde (lustrum-)begrotingspost moeten worden betaald. 
  • Declaraties kunnen worden ingediend tot en met veertien dagen na de datum van uitgave, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt met de huidige penningmeester.

De penningmeester zal er te allen tijde voor zorgen dat het mogelijk is om een declaratieformulier fysiek in te vullen tijdens zijn of haar hokdiensten.
Indien er vragen zijn over het invullen van het declaratieformulier dan kunnen deze gesteld worden aan de penningmeester. Dit kan onder andere worden gedaan door te mailen naar penningmeester@cementi.nl

Vriendelijke groet,
Imre van der Zwaag | Penningmeester der s.v. CEMENTi
penningmeester@cementi.nl

Declareren

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Declaratieformulier.docx 152.2 kB
Declaratievoorwaarden.docx 16.3 kB

Onze sponsoren